Çocuğunuzla neden bol bol eğitsel oyunlar oynamalısınız?

 Çocuğunuzla neden bol bol eğitsel oyunlar oynamalısınız?

Eğitsel oyun, kavramından önce oyun kavramına bakmalıyız. Oyun, çocuklar için bir eğlence aracıdır. Ancak her oyunda belirli kurallara riayet ederek belirlenen hedefe varmak mantığı vardır. Bu amaca en hızlı, doğru ve pratik ulaşabilen oyunu kazanır. Bu durumdan çocuklar haz duyarlar ve bu hazzı tekrar yaşamak için oyunu tekrar ederler. Bu durum çocuklarda bıkkınlık yaratmaz, çocuklar gönüllü ve isteyerek bu oyunları tekrar ederler.

Eğitimciler de çocukların bu isteyerek tekrar etme duygusundan, gönüllülüğünden yararlanmak amaçlı eğitsel oyunları ortaya atmışlardır. Çünkü eğitim faaliyetlerinin çoğu çocuklara sıkıcı gelmektedir. Eğitsel oyunlar, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir.

Eğitsel oyunlarla, çocukların bireysel yetenekleri ortaya çıkarılır, geliştirilir, kurallara uymayı öğrenirler, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı öğrenirler. Ancak eğitsel oyunlarda amaç, oyuna katılanların önceden belirlenmiş bir kazanıma ulaşmaları amaçlanır. Yani bu oyunlardan amaç oynarken öğrenmeyi sağlamaktır. Genel olarak eğitici oyunlar iki kategoride toplanır: Konusunu günlük hayattan alan gerçek hayat benzeşim oyunları, öğrencinin motivasyonunu artırmaya yönelik ve çoklu öğretim ortamı sağlayan akademik oyunlar.

Eğitsel oyunlar genel olarak öğrenmeyi hedeflemekle birlikte, çocuklara problem çözme, kritik düşünme, kavram öğretimi, strateji geliştirme, olgunlaşma gibi beceri ve yetenekleri de kazandırırlar. Bu amaçla oyunlar her öğrencinin rahatça anlayabileceği, etkin bir şekilde katılabileceği düzeyde ve ilgi çekici olmalıdır. Seçilen oyunlar, öğrencilerin farklı düzey ve yeteneklerine hitap edecek esneklikte olmalıdır.

Eğitici oyun sınıf ortamında uygulanmadan önce bütün sınıf tarafından kuralları açık bir şekilde anlaşılmalı ve katılım sağlanmalıdır.

Eğitsel oyunlar eğitim amaçlı olarak kullanılırken bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Eğitimin gereği olarak verilmesi gereken her türlü kazanım için eğlendirici oyun oluşturma bazen çok güç olmaktadır. Bazen de eğitimin hedefleri ile oyunun özellikleri arasında tutarsızlıklar olabilmektedir. Oyun ile bazen istenmeyen mesajlar verilmekte, hatalı öğrenmelere neden olmaktadır.

Eğitimciler, öğretici oyunlar hakkında bazen olumsuz düşüncelere sahip olabilmektedir. Öğretmenin yaşı, geldiği kültürel çevre, kişiliği oyun seçimini etkilemektedir. Eğitimciler bazı eğitici oyunlar için olumsuz görüşlere sahip olabilmektedirler. Eğitsel oyununun uygulanması sırasında, sınıf ortamında çıkabilecek sorunlar, ya da okul bahçesinde oluşabilecek karmaşıklar, disiplin sorunları öğretmenlerin bu oyunlara bakışını etkilemektedir. Kısaca hadi bugün oyunumuz şu oyna diyerek işin içinden çıkılamamaktadır.